• „Ако говориш с човек на език, който разбира, думите ще достигнат до съзнанието му. Но ако говориш с него на родния му език, ще докоснат сърцето му.“ - Нелсън Мандела

  • „Истинското пътуване към откритието, не е да опознаеш нови земи, а да видиш с нови очи.“ - Марсел Пруст

  • "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." - Плутарх

  • „Не се надявам на нищо, Не се страхувам от нищо, Аз съм свободен “ - Никос Казандзакис

  • "Идеалният учител е онзи, който се превръща в мост, за да премине ученикът на отсрещния бряг, и когато вече преминаването стане лесно, учителят с радост оставя моста да се срути, като насърчава ученика си да построи собствени мостове." - Никос Казандзакис

Уроци по английски език

Уроците по английски език биват: 

  • Английски език за деца от 5 до 14-годишна възраст
  • Помощ в училище с учебния материал за съответния клас
  • Обучение по английски език за възрастни съобразно потребностите и желанието на обучаващия се. 

Цена на индивидуален урок по английски език от 60 минути –   лева, а от 90 минути –  лева.

top