• „Ако говориш с човек на език, който разбира, думите ще достигнат до съзнанието му. Но ако говориш с него на родния му език, ще докоснат сърцето му.“ - Нелсън Мандела

  • „Истинското пътуване към откритието, не е да опознаеш нови земи, а да видиш с нови очи.“ - Марсел Пруст

  • "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." - Плутарх

  • „Не се надявам на нищо, Не се страхувам от нищо, Аз съм свободен “ - Никос Казандзакис

  • "Идеалният учител е онзи, който се превръща в мост, за да премине ученикът на отсрещния бряг, и когато вече преминаването стане лесно, учителят с радост оставя моста да се срути, като насърчава ученика си да построи собствени мостове." - Никос Казандзакис

Преводи от и на гръцки език

Фирма „Хеленика”  предлага преводи от гръцки на български език, и от български на гръцки език, писмени и устни, извършвани от заклет преводач, включен в списъка на Физическите лица, имащи право да извършват преводи на документи от и на гръцки език към Министерство на Външните работи на Република България, Дирекция „Консулски отношения”.  

При необходимост от Ваша страна фирмата осигурява и бизнес придружаване, преводи  в институции, съд, Дирекция „Миграция”, банки, нотариуси, счетоводни кантори и др.

top