• „Ако говориш с човек на език, който разбира, думите ще достигнат до съзнанието му. Но ако говориш с него на родния му език, ще докоснат сърцето му.“ - Нелсън Мандела

  • „Истинското пътуване към откритието, не е да опознаеш нови земи, а да видиш с нови очи.“ - Марсел Пруст

  • "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." - Плутарх

  • „Не се надявам на нищо, Не се страхувам от нищо, Аз съм свободен “ - Никос Казандзакис

  • "Идеалният учител е онзи, който се превръща в мост, за да премине ученикът на отсрещния бряг, и когато вече преминаването стане лесно, учителят с радост оставя моста да се срути, като насърчава ученика си да построи собствени мостове." - Никос Казандзакис

Индивидуално обучение

Индивидуалното обучение по гръцки език е предпочитана форма на обучение за хора с  ненормирано работно време, даваща възможност за взаимна договореност при провеждането на часовете между преподавател и курсист и при желание за по-ускорена форма на обучение и индивидуален подход.

Цена на учебен час от 60 минути – 15 лева.

top