• „Ако говориш с човек на език, който разбира, думите ще достигнат до съзнанието му. Но ако говориш с него на родния му език, ще докоснат сърцето му.“ - Нелсън Мандела

  • „Истинското пътуване към откритието, не е да опознаеш нови земи, а да видиш с нови очи.“ - Марсел Пруст

  • "Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." - Плутарх

  • „Не се надявам на нищо, Не се страхувам от нищо, Аз съм свободен “ - Никос Казандзакис

  • "Идеалният учител е онзи, който се превръща в мост, за да премине ученикът на отсрещния бряг, и когато вече преминаването стане лесно, учителят с радост оставя моста да се срути, като насърчава ученика си да построи собствени мостове." - Никос Казандзакис

Гръцки за деца

Обучението по гръцки език за деца е от 8 до 12-годишна възраст, в групова и индивидуална форма, съобразно потребностите на детето. Учебните материали и системи са съобразени с възрастовата група и включват повече игрови занимания, устни и музикални упражнения, наред с писмените умения, които се развиват. 

Втората възрастова група са юношите от 13 до 16 годишна възраст, които отново се обучават по учебни системи, разработени от гръцки автори за конкретната възрастова група. Развиват се паралелно уменията за четене, писане, слушане и разбиране. Часовете се съпътстват и с изучаване на гръцки песни.

top