Цени

Цени за групово обучение по гръцки език

 
НивоБрой часове – 1 уч. час – 40 мин.Такса
А1100 24 часа / 2 пъти седмично по 3 учебни часа/  – 120 лева на месец,
12 часа /1 път седмично/ – 60 лева на месец
A210024 часа / 2 пъти седмично по 3 учебни часа/  – 120 лева на месец,
12 часа /1 път седмично/ – 60 лева на месец
В1.1112 
В1.2112 
В2150 
C1180 

Възможност за разсрочено плащане.

Учебните помагала се заплащат допълнително за съответното ниво. Център за обучение „Хеленика” осигурява необходимите материали и помагала.

Цени за индивидуално обучение 

Индивидуален час по гръцки език – 60 минути  – 15 лева

Индивидуален час по английски език за деца и възрастни – 60 минути – 15 лева, 90 минути – 20 лева

Индивидуален час по български език за чужденци – 60 минути – 20 лева

Индивидуален час по български език и литература от първи до пети клас  – 60 минути – 15 лева

Индивидуален час по български език и литература от шести до дванадесети клас – 60 минути – 25 лева 

Индивидуален час по история – 60 минути – 25 лева

Заплащането може да става и по следната банкова сметка :

Централна кооперативна банка АД, Клон Кърджали

CECBBGSF  IBAN BG02 CECB 9790 10H4 9066 00

“Хеленика”  ЕООД, ЕИК 204358406