Цени

Цени за групово обучение по гръцки език

 
НивоБрой часове – 1 уч. час – 40 мин.Такса
А1100390 лева
A2100390 лева
В1.1112420 лева
В1.2112420 лева
В2150490 лева
C1180550 лева

Възможност за разсрочено плащане.

Учебните помагала се заплащат допълнително за съответното ниво. Център за обучение „Хеленика” осигурява необходимите материали и помагала.

Цени за индивидуално обучение 

Индивидуален час по гръцки език – 60 минути  – 10 лева

Индивидуален час по английски език за деца и възрастни – 60 минути – 10 лева, 90 минути – 15 лева

Индивидуален час по български език за чужденци – 60 минути – 15 лева

Индивидуален час по български език и литература от първи до пети клас  – 60 минути – 10 лева

Индивидуален час по български език и литература от шести до дванадесети клас – 60 минути – 20 лева 

Индивидуален час по история – 60 минути – 20 лева

Заплащането може да става и по следната банкова сметка :

Централна кооперативна банка АД, Клон Кърджали

CECBBGSF  IBAN BG02 CECB 9790 10H4 9066 00

“Хеленика”  ЕООД, ЕИК 204358406