Цени

Цени за групово обучение по гръцки език

 
Ниво Брой часове – 1 уч. час – 40 мин. Такса
А1 100  24 часа / 2 пъти седмично по 3 учебни часа/  – 190 лева на месец,
12 часа /1 път седмично/ – 100 лева на месец
A2 100 24 часа / 2 пъти седмично по 3 учебни часа/  – 200 лева на месец,
12 часа /1 път седмично/ – 100 лева на месец
В1.1 112  
В1.2 112  
В2 150  
C1 180  

Възможност за разсрочено плащане.

Учебните помагала се заплащат допълнително за съответното ниво. Център за обучение „Хеленика” осигурява необходимите материали и помагала.

Цени за индивидуално обучение 

Индивидуален час по гръцки език – 60 минути  – 20 лева

Индивидуален час по английски език за деца и възрастни – 60 минути –  лева, 90 минути –  лева

Индивидуален час по български език за чужденци – 60 минути – 30 лева

Индивидуален час по български език и литература от първи до пети клас  – 60 минути – 20 лева

Индивидуален час по български език и литература от шести до дванадесети клас – 60 минути –  лева 

Индивидуален час по история – 60 минути –  лева

Заплащането може да става и по следната банкова сметка :

Централна кооперативна банка АД, Клон Кърджали

CECBBGSF  IBAN BG02 CECB 9790 10H4 9066 00

“Хеленика”  ЕООД, ЕИК 204358406