Контакти

град Кърджали ул. „Вашингтон” 1, комплекс „ Пентагон”, секция Д, Партер, офис 22 – Вътрешен двор

Телефон за контакти: +359 878 165 053    +359 878 165 053
e-mail – hellenika@abv.bg и hellenikakj@gmail.com
Лице за контакти: Кремена Димитрова – управител

Банкова сметка :
Централна кооперативна банка АД, Клон Кърджали
CECBBGSF IBAN BG02CECB979010H4906600
“Хеленика” ЕООД, ЕИК 204358406